Informacja dla młodzieży pragnącej rozpocząć przygotowanie do bierzmowania
i obecnych kandydatów do tego sakramentu:
Serdecznie zapraszamy młodzież klas VIII szkół podstawowych, pragnącą w naszej parafii rozpocząć przygotowanie się do sakramentu bierzmowania na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek 23.09. o godz. 18:00 w naszej kaplicy Mszą Świętą, a po niej dalsza część spotkania.

Tydzień później, to jest w piątek 30.09. również o godz. 18:00 w naszej kaplicy Mszą Świętą rozpocznie się spotkanie obecnych kandydatów do bierzmowania (grupa starsza). Prosimy, aby młodzież zabrała ze sobą indeksy i coś do pisania. Serdecznie zapraszamy.”