Informacja ks. Karola dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (grupa młodsza):

Proszę, aby kandydaci do bierzmowania zadbali o swój udział w nabożeństwach majowych przez uczestnictwo w nich co najmniej dwa razy w tygodniu, jak to jest przewidziane i zalecane przez Wydział Duszpasterski naszej diecezji.”