Uroczystość I Komunii św. w przyszłym 2025 roku
będziemy przeżywali w niedzielę 25 maja.