Uroczystość I Komunii św.
Sobota 22 maja: 10.30 – grupa I; 12.00 – grupa II
Niedziela 23 maja: 10.00 – grupa III; 11.30 – grupa IV; 13.00 – grupa V

Niedziela 20 czerwca: 12.00 – grupa VI

We Mszy św. komunijnej w kaplicy uczestniczą tylko Dzieci z Rodzicami.
Pozostali Goście
uczestniczą na zewnątrz. Bardzo prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do wszystkich obostrzeń epidemicznych.
———————————

PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓW

Błogosław mnie ojcze, błogosław mnie matko,
dłońmi swoimi,
gdy dzisiaj Ciało Chrystusa,
mam przyjąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy udręce,
niech błogosławią nam rodziców ręce.

————————————————————————
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Tutaj już niegdyś za nas o Panie
Czyniono wiary świętej wyznanie,
Gdy w imię Twoje nas chrzczono.
Lecz dziś my sami pragniemy szczerze
Odnowić chrzestne z Tobą przymierze
Tak, jako nas nauczono.

————————————————————

PIEŚNI NA UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona, dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

————————–

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
Dotrzymać pragnę szczerze,
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
W nim żyć, umierać pragnę.
————————————
Otwórz me oczy,
chcę widzieć Jezusa,
i być bliżej niego, i kochać goręcej.
Otwórz me uszy
i naucz mnie słuchać,
otwórz me oczy,
chcę widzieć Jezusa.

—————————————–

Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi
Pobiegnę Go przywitać
Z radości serce drży.

O szczęście niepojęte
Bóg sam odwiedza mnie,
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię

Nie jestem godzien Panie,
Byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata
A jam jest marny pył.
—————————————
Uwielbiam Cię,
uwielbiam Jezu Cię,
w Hostii tej ukryty
Zostań tu i z nami bądź x2
Ulecz serce me, pokój daj.

Uwielbiam Cię,
uwielbiam Jezu Cię,
w Hostii tej ukryty
Zostań tu i z nami bądź x2
Tyś mój Pan i Król, zbawca mój.
—————————————————–

* GOŚĆ Z NIEBA *

Ktoś, wielki Ktoś,
zamieszkał dziś w sercu mym!
Gość, z nieba Gość,
zamieszkał dziś w sercu mym!

Jezu, serce me małe
pełne jest miłości Twej.
Zostań już ze mną na zawsze,
z Tobą mi będzie iść lżej.

* DZIĘKUJĘ, ŻE JESTEŚCIE *
Jak dobrze, że tu jesteście,
jak dobrze, że mamy was.
Jak dobrze, że tutaj jesteście,
jak dobrze, że dziś do nas przyszedł nasz Pan!

Pozwólcie nam podziękować,
za miłość, za serca dar.
Za wiarę, za uśmiech, za życie,
za Boga, co siebie nam dał.

————————–
W sercu mym,

Jezu bądź w sercu mym.
Jako Król w sercu moim bądź.

Niech Królestwo Twe,
we mnie ziści się.
Twą wolę pełnić chcę,
w sercu moim bądź.

———————————–

Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan, który dał nam Pan,
Weselmy się, weselmy się,
i radujmy się nim, i radujmy się nim.

Oto jest dzień, który dał nam Pan,
weselmy się i radujmy się nim,
Oto jest dzień, oto jest dzień,
który dał nam Pan.