INTENCJE MSZALNE 31 maja – 7 czerwca 2020 r.

NIEDZIELA – 31 maja – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
7.30za śp. Zdzisława Jażdżewskiego , za zmarłych z Rodzin:
           Trzebiatowskich i Jażdżewskich oraz za śp. Władysławę Korda
9.00za śp. Annę w dzień urodzin i Witolda Tutkowskich,
           za śp. Jana Styn oraz śp. Dziadków
10.30 – za śp. Andrzeja Pellowskiego z okazji urodzin oraz
             za śp. Ludwikę Pellowską z okazji Dnia Matki.
12.00 – w intencji Parafian i Przyjaciół naszej Parafii,
             o zachowanie nas wszystkich od epidemii i wszelkiego niebezpieczeństwa
18.00 – za śp. Ks. Józefa Gołuńskiego w 9 rocznicę śmierci oraz
             za śp. Rodziców: Franciszkę i Franciszka

PONIEDZIAŁEK – 1 czerwca – ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
8.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską
18.00 – za śp. Martę Wolną w 7 rocznicę śmierci, za śp. Eugeniusza, Wiesława
             i Władysława oraz za zmarłych krewnych z obojga stron

18.00 – za śp. Ojca Jerzego Piankowskiego w 16 rocznicę śmierci oraz
             za zmarłych Dziadków: śp. Stanisława Kuśmierka,
             Janinę i Huga Piankowskich

WTOREK – 2 czerwca
8.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską
18.00 – za śp. Klementynę, Jana i Alfonsa Skwierawskich
ŚRODA – 3 czerwca
8.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską
18.00 – za śp. Antoniego i Władysławę Kinowskich oraz
             za śp. Józefa Jażdżewskiego

18.00 – za śp. Leona Dullaka w 3 rocznicę śmierci oraz
             za śp. Bronisławę i Franciszka Gańskich

CZWARTEK – 4 czerwca – I CZWARTEK
8.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską
18.00 – za śp. Wandę i Józefa Trzebiatowskich
18.00 – za śp. Stanisława Grzegorzewskiego z okazji 24 rocznicy śmierci
PIĄTEK – 5 czerwca – I PIĄTEK
8.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską
16.30 – za śp. Stefanię i Konrada Bela i za zmarłych z Rodziny,
             za śp. Wiesławę Werra – Bela, za śp. Natalię i Jóżefa Szwichtenberg,
             śp. Barbarę i Kazimierza Szwichtenberg, za śp. Annę Stolc
             i Wandę Staszczyńską
18.00 – za śp. Bernarda, Anastazję, Józefa, Zofię, Andrzeja, Henryka
             i Annę Kosznik, za śp. Franciszkę Zblewską oraz
             śp. Norberta i Agnieszkę Steinka

SOBOTA – 6 czerwca – I SOBOTA
8.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską
15.30 – MSZA ŚW. ŚLUBNA
18.00 – w podziękowaniu za posługę duszpasterską, z prośbą
             o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz
             siły i zdrowie dla ks. Proboszcza i ks. Karola w rocznicę święceń
             kapłańskich – intencja Żywego Różańca
18.00 – o Bożą opiekę i szczęśliwe rozwiązanie dla Wiolety
NIEDZIELA – 7 czerwca – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 7.30za śp. Rodziców: Martę i Jana Necel
9.00za śp. Pawła Lilla z okazji urodzin i imienin oraz
           za śp. Pawła Goldschmidt z okazji imienin
10.30 – za śp. Romana Mielewczyka w 1 rocznicę śmierci
12.00 –w intencji Parafian i Przyjaciół naszej Parafii,
             o zachowanie nas wszystkich od epidemii i wszelkiego niebezpieczeństwa

18.00 – za śp. Wandę Trzebiatowską