ZAPISY DO I KOMUNII ŚW. 
Poniedziałek 21 września godz. 18.45 
spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym 
przystąpią do I Komunii św.

----------------------------------
Uroczystość I Komunii św. w 2021 roku będziemy przeżywa
ć 

w niedzielę 23 maja.