OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 24 października 2021 r.

 1. Dzisiaj XXX niedziela zwykła. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na kolektę – na naszą budowę. O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe.

 2. BIURO PARAFIALNE we wtorek, czwartek i piątek w stałych godzinach.

 3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
  dzieci w dni powszednie od poniedziałku do piątku na godz. 16.30;
  dorosłych codziennie na godz. 17.30.

 4. W środę o godz. 18.00 nowenna do Matki Bożej.

 5. W czwartek o 18.00 nabożeństwo do św. Ojca Pio.
  W liturgii święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 6. Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony pamięci i modlitwie za zmarłych.
  W biurze lub w zakrystii można składać wypominki oraz intencje na Msze św. wspólne za zmarłych. Kartki na wypominki i Msze św. wspólne za zmarłych z podanymi datami Mszy św. są wyłożone przy wyjściach z kaplicy.

 7. 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. W naszej kaplicy Msze św. wg porządku niedzielnego: o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
  Natomiast o godz. 14.00 Msza św. w kościele św. Barbary, a po niej procesja na cmentarzu i wspólna modlitwa za zmarłych.

 8. 2 listopadaWSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.
  Msze św. tego dnia: o
  8.00, 9.30, 16.30 i 18.00.

 9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego Bożego tygodnia.

 10. W Kościele powszechnym rozpoczął się czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. W piątek, 22 października biskup pelpliński Ryszard Kasyna rozpoczął diecezjalny etap tego czasu rozeznawania, który dla nas wszystkich może być czasem refleksji, co mówi Bóg w Kościele i do Kościoła.
  Pomódlmy się zatem o błogosławione owoce synodu:

  Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
  Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach,
  naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
  Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.